Кого не б'є слово, того і не буде бити і палиця. (Сократ)

Солі - значення, що таке?

Солі – складні речовини, які утворюються при повному або частковому заміщенні атомів водню в молекулі кислоти на атом металу або основ гідроксильної групи на кислотний залишок. В залежності від складу солі підрозділяються на середні (NaCl, K2SO4, Ca(NO3)2, НСООNa та ін.), кислі (NaHCO3, (NH4)2HPO4, НООС-СООК тощо), основні ((CuOH)2CO3, CaОНCl та ін.), подвійні (KAl(SO4)2, KFMgF2, KСlNaCl тощо), змішані (PbFCl, Са5[(РО4)3F] та ін.), комплексні (комплексні сполуки) ([Cu(NH3)4]SO4, Na2[Zn(OH)4] та ін.). Багато солей при звичайних умовах містять кристалізаційну воду, тобто є кристалогідрату (Na2CO3∙10H2O, CuSO45H2O, FeSO47H2O та ін.).

Всі солі – тверді кристалічні речовини, багато з них розчинні у воді. Дисоціюють на іони у водному розчинів або розплавів (солі – сильні електроліти незалежно від коефіцієнта розчинності у воді). Типовими хімічними властивостями солей є взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями. Багато солей кисневмісних кислот при нагріванні розкладаються. Солі слабких кислот і слабких основ у водних розчинах піддаються гідролізу.

Презентація про солі


 

Робота на сайті

ШУКАТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

Солі - значення, що таке?


Презентації PowerPoint © 2012-2023