Солі – значення, що таке?

Солі – складні речовини, які утворюються при повному або частковому заміщенні атомів водню в молекулі кислоти на атом металу або основ гідроксильної групи на кислотний залишок. В залежності від складу солі підрозділяються на середні (NaCl, K2SO4, Ca(NO3)2, НСООNa та ін.), кислі (NaHCO3, (NH4)2HPO4, НООС-СООК тощо), основні ((CuOH)2CO3, CaОНCl та ін.), подвійні (KAl(SO4)2, KFMgF2, KСlNaCl тощо), змішані (PbFCl, Са5[(РО4)3F] та ін.), комплексні (комплексні сполуки) ([Cu(NH3)4]SO4, Na2[Zn(OH)4] та ін.). Багато солей при звичайних умовах містять кристалізаційну воду, тобто є кристалогідрату (Na2CO3∙10H2O, CuSO45H2O, FeSO47H2O та ін.).

Всі солі – тверді кристалічні речовини, багато з них розчинні у воді. Дисоціюють на іони у водному розчинів або розплавів (солі – сильні електроліти незалежно від коефіцієнта розчинності у воді). Типовими хімічними властивостями солей є взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями. Багато солей кисневмісних кислот при нагріванні розкладаються. Солі слабких кислот і слабких основ у водних розчинах піддаються гідролізу.

Презентація про солі

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Related Post

Природні гази – значення, що таке?Природні гази – значення, що таке?

Природні гази – найважливіше природне джерело газоподібних нижчих вуглеводнів, що містить в середньому 80-87% метану; 0,5-4,0% етану; 0,2-1,5% пропану; 0,1-1,0% бутану; 2-13% азоту та інших газів. Служить паливом в побуті

Найлон – значення слова, що таке?Найлон – значення слова, що таке?

Найлон (нейлон, анід) – іноземна торговельна назва синтетичних поліамідних волокон. Нейлон володіє високою міцністю, еластичністю, стійкий до дії лугів, проте нестійкий до дії сильних кислот, мало гігроскопічний і сильно електризується.

Вода – значення, що таке?Вода – значення, що таке?

Вода (оксид водню) – H2O, з’єднання кисню з воднем, найпоширеніша на Землі речовина. Зустрічається в природі в рідкому, твердому та газоподібному агрегатних станах, а також у складі кристалогідратів. Загальний обсяг