Онлайн навчання українською Хімічні терміни Полімери – значення слова, що таке?

Полімери – значення слова, що таке?

Полімери – продукти реакцій полімеризації. Являють собою речовини, що складаються з макромолекул, до яких число сполучених між собою вихідних молекул мономеру сягає від кількох тисяч до мільйонів. В залежності від природи мономеру, ступеня полімеризації (число структурних ланок в макромолекулі), геометричної форми макромолекули отримують полімери з різними властивостями. До полімерів належать: поліетилен, каучук, фенолформальдегідні смоли, органічне скло та багато інших матеріалів. Полімери природного походження називають біополимерами.

Полімери розгалуженої будови – полімери, макромолекули яких мають розгалужену або сітчасту структуру. За своїми властивостями відрізняються підвищеною міцністю, не термопластичні, погано розчинні в органічних розчинниках.

Презентація про полімери

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Related Post

Закон Авогадро – значення, що таке?Закон Авогадро – значення, що таке?

Закон Авогадро – один з основних газових законів, згідно з яким в рівних обсягах різних газів при однакових умовах міститься рівне число молекул. Зі закону Авогадро випливає наступне: а) відносна

Білки – значення, що таке?Білки – значення, що таке?

Білки – високомолекулярні природні органічні біополімери, (поліпептиди), макромолекули яких складаються з залишків α-амінокислот, з’єднаних між собою пептидними зв’язками (-СО-NH-). Умовно до білків відносять поліпептиди, що містять у поліпептидному ланцюгу більше

Природні гази – значення, що таке?Природні гази – значення, що таке?

Природні гази – найважливіше природне джерело газоподібних нижчих вуглеводнів, що містить в середньому 80-87% метану; 0,5-4,0% етану; 0,2-1,5% пропану; 0,1-1,0% бутану; 2-13% азоту та інших газів. Служить паливом в побуті