Онлайн навчання українською Хімічні терміни Валентність – значення, що таке?

Валентність – значення, що таке?

Валентність – властивість атома приєднувати або заміщати певне число інших атомів або атомних груп з утворенням хімічного зв’язку. Кількісно валентність дорівнює числу хімічних зв’язків, якими кожен атом даного елемента з’єднаний з атомами іншого елемента. У ковалентних сполуках валентність визначається числом загальних електронних пар. В іонних сполуках – числом відданих або прийнятих електронів. У більшості елементів валентність може мати змінне значення (напр., Fe – 2, 3, 6; S – 2, 4, 6 і т. д.), максимум якого зазвичай відповідає номеру групи елемента в періодичній системі. Деякі елементи проявляють постійну валентність, наприклад, водень і лужні метали – одновалентні, лужноземельні метали, цинк, кадмій і кисень – двовалентні і т. д.. В даний час поняття валентність більше застосовується в органічній хімії, а в неорганічній – ступінь окислення.

Дивіться також: Валентні електрони.

Презентація про валентність

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Related Post

Число Авогадро – значення, що таке?Число Авогадро – значення, що таке?

Число Авогадро (постійна Авогадро) – фізична величина, названа в честь Амедео Авогадро, яка вказує число атомів, іонів, молекул або інших структурних частинок в 1 молі речовини. Це число дорівнює 6,022 ×

Природні гази – значення, що таке?Природні гази – значення, що таке?

Природні гази – найважливіше природне джерело газоподібних нижчих вуглеводнів, що містить в середньому 80-87% метану; 0,5-4,0% етану; 0,2-1,5% пропану; 0,1-1,0% бутану; 2-13% азоту та інших газів. Служить паливом в побуті

Валентні електрони – значення, що таке?Валентні електрони – значення, що таке?

Валентні електрони – електрони зовнішнього рівня атома хімічного елемента, а для елементів побічних підгруп і електрони передостаннього (передзовнішнього) електронного рівня, приймають участь в утворенні хімічних зв’язків.