Роби велике, не обіцяючи великого. (Піфагор)

Метали - значення, що таке?

Метали – це прості речовини, що володіють у звичайних умовах металевими властивостями, а саме: високими значеннями електричної провідності і теплопровідності, металевим блиском і пластичністю (обумовлені, головним чином, наявністю в металах металічного зв'язку). В даний час визначальною фізичною властивістю, що дозволяє віднести певну речовину до металів, є зниження електропровідності при підвищенні температури (негативний температурний коефіцієнт електричної провідності). З хімічної точки зору метали володіють низькими значеннями електронегативності і спорідненості до електрону, внаслідок чого вони виступають в хімічних процесах тільки як донори електронів (відновники), а в з'єднаннях мають позитивні значення ступеня окислення. Найважливіша хімічна характеристика металів – утворення основних оксидів та відповідних гідроксидів (підстав). Метали IV–VIII груп періодичної системи мають, як правило, у з'єднаннях кілька ступенів окислення, при цьому вищі оксиди проявляють кислотні властивості.

Всі метали в залежності від будови електронної оболонки атома діляться на s-метали (лужні метали, магній, лужноземельні метали), p-метали (алюміній, галій, індій, талій, олово, свинець, вісмут і полоній), d-метали (всі елементи побічних підгруп) і f-метали (лантаноїди і актиноїди). З технічної класифікації метали поділяють на чорні (залізо та його сплави), кольорові (мідь, свинець, нікель, кобальт, олово, ртуть тощо); легкі метали з щільністю менш як 5000 кг/м3 (лужні метали, алюміній, магній, кальцій та ін.) і важкі метали щільністю більшою, ніж у заліза: Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Sb, Sn, Bi, Hg; дорогоцінні, або благородні метали (срібло, золото, платинові метали). Зазвичай до металів відносять і їх сплави. В промисловості, медицині, побуті і т. д. найчастіше використовують не чисті метали, а їх сплави.

Презентація про метали

Презентація про метали-рекордсмени

Презентація про поширення металів у природі


 

Робота на сайті

ШУКАТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

Метали - значення, що таке?


Презентації PowerPoint © 2012-2023