Мистецтво слухати - майже рівнозначне мистецтву говорити. (П.Буаст)

Вода - значення, що таке?

Вода (оксид водню) - H2O, з'єднання кисню з воднем, найпоширеніша на Землі речовина. Зустрічається в природі в рідкому, твердому та газоподібному агрегатних станах, а також у складі кристалогідратів. Загальний обсяг води всієї гідросфери становить близько 1,5 млрд. км3. Найбільш чиста в природі - дощова вода. У звичайних умовах - безбарвна рідина, без запаху і смаку. У лабораторіях воду очищають перегонкою в спеціальних апаратах (дистилляторах, бідистилятор;). До складу води входять 88,89% кисню і 11,11% водню. Молекула води полярна. Зв'язки між атомом кисню і атомами водню ковалентні полярні і розташовані під кутом 104°40'. За рахунок полярності молекули води можуть утворювати водневі зв'язки, як між собою, так і з молекулами інших речовин, утворюючи асоціації. Цим пояснюються аномально високі значення точок плавлення, кипіння (0 °С і 100 °С), а також деякі інші її фізичні константи. Вода - універсальний розчинник, під дією полярних молекул води багато речовин (електроліти) в розчині дисоціюють на іони.

Вода дуже активна в хімічному відношенні, взаємодіє з багатьма металами, оксидами, простими речовинами і органічними сполуками. Численні реакції, в тому числі і в клітинах живих організмів, відбуваються між розчиненими у воді речовинами. Практично немає такої галузі народного господарства, де вода б не застосовувалася.

Презентація про воду

Презентація про воду в організмах

Презентація про воду (варіант 2)

 


 

Робота на сайті

ШУКАТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

Вода - значення, що таке?


Презентації PowerPoint © 2012-2023