Онлайн навчання українською Хімічні терміни Адсорбція – значення слова, що таке?

Адсорбція – значення слова, що таке?

Адсорбція – це поглинання одного або декількох компонентів з гомогенної системи (газ або рідина) твердими тілами або рідинами. На відміну від абсорбції, адсорбіція відбувається на поверхні адсорбенту. Адсорбенти зазвичай мають більшу питому поверхню – до декількох сотень м2 / г.

Фізична адсорбція – результат дії дисперсійних або електростатичних сил.

Якщо адсорбція супроводжується хімічною реакцією поглинання речовини з адсорбентом, то вона називається хемосорбцією.

Явища абсорбції і адсорбції називаються сорбцією; речовини-поглиначі – сорбентами. Процес зворотний сорбції називається десорбцією.

Адсорбція знаходить широке застосування в каталітичних реакціях, при поділі сумішей, в протигазах, в медицині, при фарбуванні тканин тощо. В промисловості адсорбція здійснюють в спеціальних апаратах – адсорберах; застосовують для осушення газів, очищення органічних рідин і води, уловлювання цінних або шкідливих відходів виробництва.

Презентація про адсорбцію

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Related Post

Білки – значення, що таке?Білки – значення, що таке?

Білки – високомолекулярні природні органічні біополімери, (поліпептиди), макромолекули яких складаються з залишків α-амінокислот, з’єднаних між собою пептидними зв’язками (-СО-NH-). Умовно до білків відносять поліпептиди, що містять у поліпептидному ланцюгу більше

Число Авогадро – значення, що таке?Число Авогадро – значення, що таке?

Число Авогадро (постійна Авогадро) – фізична величина, названа в честь Амедео Авогадро, яка вказує число атомів, іонів, молекул або інших структурних частинок в 1 молі речовини. Це число дорівнює 6,022 ×

Найлон – значення слова, що таке?Найлон – значення слова, що таке?

Найлон (нейлон, анід) – іноземна торговельна назва синтетичних поліамідних волокон. Нейлон володіє високою міцністю, еластичністю, стійкий до дії лугів, проте нестійкий до дії сильних кислот, мало гігроскопічний і сильно електризується.