Онлайн навчання українською Хімічні терміни Адсорбція – значення слова, що таке?

Адсорбція – значення слова, що таке?

Адсорбція – це поглинання одного або декількох компонентів з гомогенної системи (газ або рідина) твердими тілами або рідинами. На відміну від абсорбції, адсорбіція відбувається на поверхні адсорбенту. Адсорбенти зазвичай мають більшу питому поверхню – до декількох сотень м2 / г.

Фізична адсорбція – результат дії дисперсійних або електростатичних сил.

Якщо адсорбція супроводжується хімічною реакцією поглинання речовини з адсорбентом, то вона називається хемосорбцією.

Явища абсорбції і адсорбції називаються сорбцією; речовини-поглиначі – сорбентами. Процес зворотний сорбції називається десорбцією.

Адсорбція знаходить широке застосування в каталітичних реакціях, при поділі сумішей, в протигазах, в медицині, при фарбуванні тканин тощо. В промисловості адсорбція здійснюють в спеціальних апаратах – адсорберах; застосовують для осушення газів, очищення органічних рідин і води, уловлювання цінних або шкідливих відходів виробництва.

Презентація про адсорбцію

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Related Post

Валентність – значення, що таке?Валентність – значення, що таке?

Валентність – властивість атома приєднувати або заміщати певне число інших атомів або атомних груп з утворенням хімічного зв’язку. Кількісно валентність дорівнює числу хімічних зв’язків, якими кожен атом даного елемента з’єднаний

Активоване вугілля – значення, що таке?Активоване вугілля – значення, що таке?

Активоване вугілля – деревне чи викопне вугілля, піддане спеціальній обробці (активації), в результаті чого одержують матеріал з надзвичайно розвиненою пористою структурою. Активоване вугілля володіє вираженими адсорбційними властивостями і в якості

Токсичність – значення слова, що таке?Токсичність – значення слова, що таке?

Токсичність – властивість хімічних речовин викликати отруєння організму людини, тварин і рослин. Високою токсичністю, наприклад, володіють сірководень, чадний газ, солі важких металів, сполуки миш’яку, багато отрут тваринного або рослинного походження,