Онлайн навчання українською Хімічні терміни Оксиген – значення, що таке?

Оксиген – значення, що таке?

Оксиген (кисень) – хімічний елемент головної підгрупи VI групи періодичної системи хімічних елементів, атомний номер 8, середня відносна атомна маса 15,9994, електронна формула 1s22s22p4, проявляє неметалічні властивості. Природний оксиген складається з трьох стабільних ізотопів: 16О (99,76%), 17О (0,04%), 18О (0,20%). Масова частка оксигену в земній корі дорівнює майже 50%; входить до складу багатьох мінералів літосфери (47% по масі), гідросфери (85,85% по масі), атмосфери (23,1% по масі, 20,95% за об’ємом) і всіх живих організмів; в організмі людини міститься близько 65% (по масі) цього елемента.

Стабільний вміст кисню у повітрі підтримується за рахунок його утворення зеленими рослинами в процесі фотосинтезу. Роль оксигену на Землі виключно велика, як у живій, так і неживій природі (кисневе дихання, горіння, корозія, гниття та ін. окислювальні процеси). Утворює дві алотропні видозміни: кисень (О2) і озон (O3).

Кисень – газ без кольору і запаху, трохи важчий за повітря; розчинність у воді невелика (0,004% при 20 °С); температура плавлення -218 °С, температура кипіння -192,98 оС. У з’єднаннях оксиген завжди двухвалентен, проявляє ступені окиснення -1 (пероксидах), але головним чином -2. Отримані хімічні сполуки з усіма елементами, крім гелію, аргону і неону. Більшість простих речовин (виключення – золото, платина, криптон, ксенон, хлор, бром) реагують з оксигеном при звичайних умовах або при нагріванні, утворюючи оксиди або пероксиди. Рубідій і цезій самозаймаються у повітрі. Фтор реагують з оксигеном в жорстких умовах (електричний розряд, ультрафіолетове випромінювання). У всіх цих реакціях (крім реакції з фтором) оксиген є окислювачем. У з’єднанні ОF2 (фторид кисню) – оксиген проявляє ступінь окислення +2.

Отримують оксиген в промисловості з повітря і електролізом води. В лабораторії оксиген отримують, головним чином, розкладанням при нагріванні KMnO4, KClО3 або з концентрованих розчинів пероксиду водню. Застосовують в якості окислювача при виплавці чавуну, сталі та інших металів; при зварюванні і кисневому різанні металів; у виробництві оксидів, пероксидів, солей азотної кислоти, сірчаної кислоти, ацетилену, формальдегіду і багатьох інших речовин. Використовують для дихання в ізольованих системах і установках, в лікувальних цілях у медицині, як компонент ракетного палива (окислювач).

Презентація про оксиген

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Related Post

Реакція естерифікаціїРеакція естерифікації

Реакція естерифікації – хімічний процес отримання ефірів складних з кислот і спиртів. Реакція є оборотним процесом: Отримання ефіру називається естерифікацією, а зворотний процес – гідролізом складного ефіру з утворенням вихідних

Токсичність – значення слова, що таке?Токсичність – значення слова, що таке?

Токсичність – властивість хімічних речовин викликати отруєння організму людини, тварин і рослин. Високою токсичністю, наприклад, володіють сірководень, чадний газ, солі важких металів, сполуки миш’яку, багато отрут тваринного або рослинного походження,

Активоване вугілля – значення, що таке?Активоване вугілля – значення, що таке?

Активоване вугілля – деревне чи викопне вугілля, піддане спеціальній обробці (активації), в результаті чого одержують матеріал з надзвичайно розвиненою пористою структурою. Активоване вугілля володіє вираженими адсорбційними властивостями і в якості