Чим менше люди знають, тим ширшими здаються їм їх знання. (Руссо)

Створення презентації

Щоб створити нову презентацію, необхідно виконати наступні дії.

1. В PowerPoint 2010 відкрийте вкладку Файл і виберіть пункт Створити (New).

2. Виберіть пункт Нова презентація (Blank presentation), а потім клацніть по кнопці Створити. Нова презентація автоматично створюється і при запуску програми PowerPoint.

ПРИМІТКА

Заголовок вікна нової презентації містить тимчасову назву файлу в форматі: ПрезентаціяN, де N - порядковий номер відкритого, але не збереженого файлу PowerPoint в поточній сесії роботи.

У центральній частині вікна відображається найпростіший слайд, що містить наступні службові елементи:

заголовок слайда;

підзаголовок слайда.

Нижче розташовано вікно Нотатки до слайда.

Даний слайд є титульним слайдом нової презентації, на якому вказується назва презентації і пояснювальна інформація, наприклад ім'я доповідача або назва компанії.

Щоб ввести інформацію на титульному слайді.

1. В слайді, відображеному в центральній частині вікна, клацніть по напису «Заголовок слайда» і введіть назву нової презентації, наприклад «Мої фотографії».

2. Клацніть по напису «Підзаголовок слайда» і введіть додаткову інформацію.

Вгорі вікна програми розташовується стрічка з вкладками інструментів. Всю центральну частину вікна займає зображення поточного слайда. Зліва наведено список слайдів, з яких складається презентація. Дана область називається панеллю слайдів і може бути представлена у вигляді мініатюр слайдів (вкладка Слайди) або у вигляді структури документа (вкладка Структура).


 

Робота на сайті

ШУКАТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

Створення презентації


Презентації PowerPoint © 2012-2023