Створення презентації

Щоб створити нову презентацію, необхідно виконати наступні дії.

1. В PowerPoint 2010 відкрийте вкладку Файл і виберіть пункт Створити (New).

2. Виберіть пункт Нова презентація (Blank presentation), а потім клацніть по кнопці Створити. Нова презентація автоматично створюється і при запуску програми PowerPoint.

ПРИМІТКА

Заголовок вікна нової презентації містить тимчасову назву файлу в форматі: ПрезентаціяN, де N – порядковий номер відкритого, але не збереженого файлу PowerPoint в поточній сесії роботи.

У центральній частині вікна відображається найпростіший слайд, що містить наступні службові елементи:

заголовок слайда;

підзаголовок слайда.

Нижче розташовано вікно Нотатки до слайда.

Даний слайд є титульним слайдом нової презентації, на якому вказується назва презентації і пояснювальна інформація, наприклад ім’я доповідача або назва компанії.

Щоб ввести інформацію на титульному слайді.

1. В слайді, відображеному в центральній частині вікна, клацніть по напису «Заголовок слайда» і введіть назву нової презентації, наприклад «Мої фотографії».

2. Клацніть по напису «Підзаголовок слайда» і введіть додаткову інформацію.

Вгорі вікна програми розташовується стрічка з вкладками інструментів. Всю центральну частину вікна займає зображення поточного слайда. Зліва наведено список слайдів, з яких складається презентація. Дана область називається панеллю слайдів і може бути представлена у вигляді мініатюр слайдів (вкладка Слайди) або у вигляді структури документа (вкладка Структура).

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Related Post

Перегляд готової презентаціїПерегляд готової презентації

Заключний етап роботи зі створення презентації – її перегляд в повноекранному режимі. На даній стадії слід виконайте декілька важливих дій, щоб повністю впевненим у тому, що глядачам буде піднесений якісно підготовлена

Режим Сортувальник слайдів в PowerPointРежим Сортувальник слайдів в PowerPoint

У назві даного режиму вже міститься відповідь на питання, для чого він призначений: сортування та зміна порядку проходження слайдів в презентації. Всі слайди презентації в режимі сортувальника відображаються на екрані

Вступ. Що таке презентація?Вступ. Що таке презентація?

Презентація – це форма подання інформації як за допомогою різноманітних технічних засобів, так і без них. Як правило, представляються нові проекти, товари, послуги, ідеї і т.п. В цілому завдання презентації