Люди, які ніколи ні про що не питають, найкращі розрадники. (Дюма)

Адсорбція - значення слова, що таке?

Адсорбція - це поглинання одного або декількох компонентів з гомогенної системи (газ або рідина) твердими тілами або рідинами. На відміну від абсорбції, адсорбіція відбувається на поверхні адсорбенту. Адсорбенти зазвичай мають більшу питому поверхню - до декількох сотень м2 / г.

Фізична адсорбція - результат дії дисперсійних або електростатичних сил.

Якщо адсорбція супроводжується хімічною реакцією поглинання речовини з адсорбентом, то вона називається хемосорбцією.

Явища абсорбції і адсорбції називаються сорбцією; речовини-поглиначі - сорбентами. Процес зворотний сорбції називається десорбцією.

Адсорбція знаходить широке застосування в каталітичних реакціях, при поділі сумішей, в протигазах, в медицині, при фарбуванні тканин тощо. В промисловості адсорбція здійснюють в спеціальних апаратах - адсорберах; застосовують для осушення газів, очищення органічних рідин і води, уловлювання цінних або шкідливих відходів виробництва.

Презентація про адсорбцію


 

Робота на сайті

ШУКАТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

Адсорбція - значення слова, що таке?


Презентації PowerPoint © 2012-2023