Онлайн навчання українською Відео з фізики Відео презентація “Кінематика. Основні поняття”

Відео презентація “Кінематика. Основні поняття”

Визначення основних понять в кінематиці:

  • Механічний рух – зміна положення тіла (а) відносно інших тіл (b, c, d, e) з плином часу.
  • Матеріальна точка – тіло, розмірами якого можна знехтувати в даних умовах руху.
  • Траєкторія – лінія, описувана при русі матеріальної точкою в просторі.
  • Шлях L – довжина траєкторії, величина скалярна, яка не має напрямку.
  • Система відліку – тіло відліку, пов’язана з ним система координат, годинник (як інструмент відліку часу), що перебувають у стані спокою в цій системі.
  • Переміщення S – спрямований відрізок (вектор), що сполучає початкове положення тіла (A) з кінцевим положенням тіла (B).

Відео презентація по темі “Кінематика. Основні поняття”

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Related Post

Відео презентація “Перший закон Ньютона. Динаміка”Відео презентація “Перший закон Ньютона. Динаміка”

Перший закон Ньотона: тіло знаходиться в стані спокою або рухається рівномірно і прямолінійно, якщо інші тіла на нього не діють або їх дії врівноважені (компенсовані). Інерціальна і неінерційна системи відліку:

Відео презентація “Другий закон Ньютона”Відео презентація “Другий закон Ньютона”

2 закон Ньютона: Прискорення, що купується тілом, прямо пропорціально діючої на нього силі і обернено пропорціально масі тіла. a = F / m a – прискорення, F – рівнодіюча сила,

Відео презентація “Гравітаційні сили”Відео презентація “Гравітаційні сили”

Будь-які два тіла притягуються одне до одного із силою, прямо пропорційною добутку їх мас і обернено пропорцианально квадрату відстані між ними. Відео презентація на тему “Гравітаційні сили”