Дружба починається там, де закінчується недовіра. (Сенека)

Відео презентація "Кінематика. Основні поняття"

Визначення основних понять в кінематиці:

  • Механічний рух - зміна положення тіла (а) відносно інших тіл (b, c, d, e) з плином часу.
  • Матеріальна точка - тіло, розмірами якого можна знехтувати в даних умовах руху.
  • Траєкторія - лінія, описувана при русі матеріальної точкою в просторі.
  • Шлях L - довжина траєкторії, величина скалярна, яка не має напрямку.
  • Система відліку - тіло відліку, пов'язана з ним система координат, годинник (як інструмент відліку часу), що перебувають у стані спокою в цій системі.
  • Переміщення S - спрямований відрізок (вектор), що сполучає початкове положення тіла (A) з кінцевим положенням тіла (B).

Відео презентація по темі "Кінематика. Основні поняття"


 

Робота на сайті

ШУКАТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ


Презентації PowerPoint © 2012-2023