Краще вивчити зайве, ніж нічого не вивчати. (Сенека)

Поняття презентації

Головна задача будь-якої презентації - представлення аудиторії думок, знань чи ідей певної тематики у вигляді наочного матеріалу. Програма презентацій супроводжує розповідь доповідача демонстрацією зображень, графіків, таблиць, діаграм і відеороликів, що дозволяє в доступній формі викласти свої міркування, зацікавити і переконати слухачів. 

Весь матеріал розміщується на окремих сторінках презентації, званих слайдами. Слайди можна складати в певній послідовності, налаштовувати ефекти переходу від одного слайда до іншого і наповнювати інформацією різних типів: текстової, графічної (картинки, діаграми), відеоінформацією і т. д.. Спектр застосування презентацій в сучасному світі вельми різноманітний:

• бізнес-презентації;

• рекламні презентації;

• навчальні презентації;

• презентації для наукових конференцій;

Створення першої презентації

• презентації для демонстрації на стендах виставок;

• будь-які інші типи презентацій.

Показ слайдів може здійснюватися доповідачем вручну, тобто за допомогою миші або клавіатури, або автоматично, коли слайди переключаються самі через певний проміжок часу.

Отже, в PowerPoint під презентацією розуміються послідовно показуються в повноекранному режимі слайди.


 

Робота на сайті

ШУКАТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

Поняття презентації


Презентації PowerPoint © 2012-2023