Якщо можеш бути орлом, не намагайся стати першим серед галок. (Піфагор)

Використання клавіатури для прискорення роботи з програмою PowerPoint

В PowerPoint для виконання різних операцій можна використовувати поєднання клавіш.

Наведемо деякі «гарячі» клавіші і поєднання клавіш:

• Alt або F10 - активує клавіші доступу на активній вкладці стрічки;

• Tab або ShiftTab - виконує переміщення фокуса до команд / об'єктам в активній області завдань;

• F1 - відкриває вікно довідки PowerPoint;

• AltF4 - закриває вікно довідки PowerPoint, а також будь-яке інше вікно;

• F5 - виконує відтворення презентації;

• F6 - перемикає фокус між різними областями вікна програми (за годинниковою стрілкою);

• Esc - завершує показ презентації;

• Enter - виконує виділення тексту всередині об'єкта (якщо він виділений на слайді); створює новий абзац в напису або в комірці таблиці; виконує натискання кнопки в діалоговому вікні, яка знаходиться у фокусі;

• Пропуск - виконує установку / скидання виділеного прапорця у відкритому діалоговому вікні; виконує перехід до наступного слайду при показі презентації;

• Page Up / Page Down - забезпечує перехід до попереднього / наступного слайду на панелі слайдів або при показі презентації;

• S - дозволяє зробити паузу або автоматичне відновлення показу презентації;

• Shiftстрілки - дозволяють збільшити / зменшити розміри виділеного об'єкта;

• Ctrlстрілки - дають можливість перемістити виділений об'єкт на слайді;

• CtrlShift +> або CtrlShift<- дозволяють збільшити / зменшити розмір шрифту виділеного тексту;

• CtrlA - виконує виділення всіх об'єктів на вкладці Слайди (Slides), виділення всіх слайдів в режимі Сортувальник слайдів (Slide Sorter), виділення всього тексту на вкладці Структура (Outline);

• CtrlF - викликає вікно пошуку;

• ShiftF10 - відображає контекстне меню.

Докладний перелік поєднань клавіш наводиться в довідці Power Point.


 

Робота на сайті

ШУКАТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

Використання клавіатури для прискорення роботи з програмою PowerPoint


Презентації PowerPoint © 2012-2023