У цьому світі багатими нас робить не те, що ми отримуємо, а те, що ми віддаємо. (Бігер Г.)

Закон Авогадро - значення, що таке?

Закон Авогадро - один з основних газових законів, згідно з яким в рівних обсягах різних газів при однакових умовах міститься рівне число молекул. Зі закону Авогадро випливає наступне:

а) відносна густина газів при однакових умовах дорівнює відношенню їх молярних мас;

б) один моль будь-якого газу при однакових умовах займає один і той же об'єм, що дорівнює 22,4 × 10-3 м3 / моль (округлено) при нормальних умовах;

в) Закон Гей-Люссака.

Використовуючи дані висновки були уточнені і знайдені атомні і молекулярні маси багатьох елементів і речовин. Строго підкоряються закону тільки ідеальні гази. Властивості реальних газів, відхиляються від закону Авогадро в тій же мірі, як і від інших газових законів.


 

Робота на сайті

ШУКАТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ

Закон Авогадро - значення, що таке?


Презентації PowerPoint © 2012-2023